دکتر مریم شفیعی

دکتر مریم شفیعی

جراح عمومی-جراح پستان
  • جراحی عمومی
  • ستارخان

متخصص جراحی عمومی دارای بورد تخصصی جراحی عمومی و دوره تکمیلی جراحی پستان