دکتر مسعود ابراهیمی

دکتر مسعود ابراهیمی

متخصص عفونی و فلوشیپ عفونت در بیماران پیوندی و سرطان
  • عفونی
  • بلوار کشاورز