زهرا میرحسینی

زهرا میرحسینی

متخصص داخلی_فوق تخصص نفرولوژی
  • نفرولوژی (داخلی کلیه)
  • شریعتی

دکتر زهرا میرحسینی فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و و سنگ کلیه و پروستات و فوق تخصص فشارخون و هولتر و دیالیز و پیوند کلیه میباشد. وی علاوه بر رتبه برتر تحصیلات عالیه در کشور، عضو انجمن نفرولوژی ایران و عضو انجمن نفرولوژی بین الملل بوده با سابقه بیش از یک دهه ،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سراسری کشور و سابقه معاونت آموزشی دانشگاه سراسری سابقه مسئول فنی و رییس بخش مراکز دیالیز. تشخیص و درمان بیماران دیالیز و پیوند کلیه از شاخص های حرفه ای وی میباشد. ایشان در زمینه کنترل و درمان و بررسی ادم بدن و بیماران دفع پروتیین و دفع خون و سندروم نفروتیک و بیماریهای گلومرونفریت؛ کنترل و درمان نفروپاتی دیابتی و عوارض کلیوی دیابت و کنترل قند و تیرویید؛ درمان عفونت مکرر ادراری؛ کنترل و درمان فشارخون و هولتر فشارخون و فشارخون بارداری و فشارخون غیرقابل کنترل و بدخیم؛ کنترل و درمان و جلوگیری از سنگ های کلیه تخصص دارند. محل فعالیت ایشان دربيمارستان پارس واقع در بلوار كشاورز و بيمارستان تهران كلينيك واقع در خیابان قائم مقام فراهانی است. تیم درمانی دایان سلامت افتخار همکاری با ایشان در زمینه انجام ویزیت بیماران در منزل را دارد.