سفارش آمبولانس

سفارش آمبولانس مجهز به تجهیزات درمانی و مراقبتی جهت انتقال بیماران از منزل به بیمارستان و یا بلعکس پس از مرخص شدن بیماران جهت انتقال از بیمارستان به منزل با دو نوع تیپ AوB

فرایند سفارش آمبولانس

این فرایند جهت دسترسی بهتر و راحتی شما توسط تیم دایان سلامت طراحی شده است.

1

ثبت نام و ورود

جهت ثبت سفارش کافیه به خانواده دایان سلامت بپیوندید

2

ثبت سفارش

پس از انتخاب نوع آمبولانس سفارش خود را ثبت فرماید

3

تماس اپراتور

اپراتور دایان سلامت با شما تماس خواهد گرفت

4

اعزام آمبولانس

آمبولانس به آدرس درخواستی شما اعزام خواهد شد