ثبت سفارش دارو

چه سفارشی از داروخانه دارید؟

pharmacy-داروخانه

فرایند ثبت سفارش دارو

این فرایند جهت دسترسی بهتر و راحتی شما توسط تیم دایان سلامت طراحی شده است.

1

ثبت نام و ورود

جهت ثبت سفارش کافیه به خانواده دایان سلامت بپیوندید.

2

انتخاب نوع سفارش

مشخص کنید چه سفارشی از داروخانه دارید

3

نسخه پیچی
(توسط داروخانه)

داروخانه سفارش شما را بر اساس بیمه پایه و تکمیلی محاسبه و تعیین قیمت می‌کند.

4

تحویل اقلام دارویی

اقلام دارویی از طریق پیک برای شما ارسال میشود.