ثبت سفارش آزمایش

انجام آزمایش در منزل با پوشش بیمه پایه و تکمیلی

laboratory-آزمایشگاه

فرایند ثبت سفارش آزمایش

این فرایند جهت دسترسی بهتر و راحتی شما توسط تیم دایان سلامت طراحی شده است.

1

ثبت نام و ورود

جهت ثبت سفارش کافیه به خانواده دایان سلامت بپیوندید

2

انتخاب نوع سفارش

مشخص کنید چه سفارشی از آزمایشگاه دارید.

3

بررسی نسخه پیچی
(توسط آزمایشگاه)

آزمایشگاه سفارش شما را بر اساس بیمه پایه و تکمیلی محاسبه و تعیین قیمت می‌کند.

4

انجام آزمایش

کارشناس با هماهنگی به محل کار یا منزل شما اعزام شده و نمونه گیری انجام میشود.