خدمات آی سی یو در منزل

خدمات آی سی یو در منزل

یکی از تخصصی ترین خدمات پزشکی می باشد که بسیار پر کاربرد می باشند. کادر پرستاری در این بخش ها بایستی دارای دانش پزشکی مناسب و دقت کافی برای مراقبت از بیماران با شرایط ویژه باشد. در این بخش بیماران به صورت لحظه‌ای و شبانه‌روزی تحت مراقبت می‌باشند. افرادی که بیماری آن‌ها بسیار پیشرفته شده و برای ادامه حیات نیاز به دستگاه‌های تخصصی بخش مراقبت‌های ویژه دارند، جهت کاهش هزینه‌های مراقبت پزشکی در بخش آی سی یو بیمارستان و همچنین مصون ماندن از عفونت‌های بیمارستانی، ملزم به استفاده از خدمات ICU در منزل می‌باشند.

خدمات آی سی یو در منزل شامل مراقبت، تشخیص، درمان و پشتیبانی از بیماران بوده که توسط پرستاران و پزشکان آموزش دیده و مجرب ارائه می‌گردد.