خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل در سال‌های اخیر رشد زیادی پیدا کرده است، زیرا مردم به تدریج به راحتی و مزایایی که با دریافت مراقبت‌های پرستاری در منزل به همراه دارد، پی می‌برند. با افزایش امید به زندگی و افزایش تعداد بیماری‌های مزمن در جمعیت سالمندان، تقاضا برای خدمات پرستاری که نیازهای متغیر مردم را برآورده می‌کند، افزایش می‌یابد.

مفهوم خدمات پرستاری در منزل به عنوان روشی جدید برای ارائه خدمات مراقبت‌های بهداشتی به جامعه در حال تکامل و ظهور است. این مقاله جنبه‌های مختلف خدمات پرستاری در منزل، از جمله تعریف آن، انواع خدمات ارائه شده، مزایا، چالش‌ها و آینده خدمات پرستاری در منزل را بررسی می‌کند.