خدمات سرم تراپی در منزل

خدمات سرم تراپی در منزل

بهترین راه برای سرم تراپی در منزل مراجعه به پزشک یا پزشک خانواده است. با توجه به شرایط بیمار، پزشک می‌تواند نوع سرم تراپی و شرایط نصب سرم را برای شما توضیح دهد و اگر لازم باشد، پرستار یا فرد متخصصی را به شما معرفی کند.

در صورتی که شما مجبور به سرم تراپی در منزل هستید یا قصد دارید به عنوان فرد مراقبت کننده برای بیمار خانگی، سرم نصب کنید، مهم است که شرایط بهداشتی را رعایت کنید و از لوازم استریل استفاده کنید. همچنین قبل از شروع نصب سرم، باید از مناسب بودن خط تزریق، میزان مورد نیاز محلول درمانی و نوع سرم خود اطمینان حاصل کنید.

در هر صورت، برای نصب سرم به کمک دیگران نیاز دارید و در صورت نداشتن تجربه کافی و یا اطلاعات لازم، پزشک یا پرستار متخصص شما را راهنمایی خواهند کرد.